Hedmark Sau og Geit vil avholde sitt årsmøte for 2014 på Skaslien Gjestegiveri i Grue. Tidspunkt er fastsatt til 27-28 februar. Årsmøtet vil finne sted på fredag 27 februar med hyggelig samvær på kvelden. Det legges opp til et fagseminar på lørdag 28. Nærmere opplysninger om påmelding osv kommer senere.

Innkalling, sakliste, regnskap og årsmelding vil bli sendt til lokallaga så snart det er klart.