Per H Linholdt, Magne Horten og Martin Opsahl

Magne Horten ledet fylkesårsmøtet i Værring 30 på Gjøvik  Styret har siste året bestått av Magne Horten som leder, Per H Linholdt som sekretær og  Martin Opsahl som styremedlem. Martin Mostue er Hedmark Sau og Geit sin representant i styret.

Værring 30 har siste året hatt et stort salg av værer og har styrket sin økonomi betydelig. Det er i perioder stor arbeidsmengde på styret. Nå har dette etterhvert blitt noe forenklet siden det er valgt en nettløsning for bestilling og salg av værer. Selv om nettløsningen er en forbedring så er alikevel mye som skal skje på kort tid.

Det ble på møtet delt ut en rekke priser for de beste værene. Dette var samlet opp for to år.

Værer av 2013 årgangen:

Etter h5 indekskjøring er følgende værer på topp i sin avdeling:

Avd. Vær nr Navn Avkom etter O ind. Oppdretter

21 Løten/Vang/201313918 Kvæstad Myrvolltoppen 135 Jon Gunnar Karterud

Stange

24 Alvdal 201313856 Spiss Konglevoll 129 Ola Flaten Hedmark Sau og Geit Org.nr 969539586

25 Os/Alvdal 201313815 Ustukurten Kurt Hort 130 Britt/Kjell Horten

26 Tolga 201313690 Mozart Spiss Konglevoll 134 Jon Iver Jordet

28 Ringsaker 201313727 Myr-Ops Myrvolltoppen 149 Jan Aarskog

29 Kvikne 201313668 Husgard Gard Hove 132 Erik Tveråen

35 Folldal 201313623 Gard Rundtom Gard Hove 134 Vegar Nystuen

Værer av 2014 årgangen:

Etter h5 indekskjøring er følgende værer på topp i sin avdeling:

Avd. Vær nr Navn Avkom etter O ind. Oppdretter

21 Løten/Vang 201413304 Pestil Stilars Medhus 133 Per Lindholt

24 Alvdal 201413127 Steihaug Fiba Fiba 141 Birger Steihaug

25 Os/Alvdal 201413019 Johstheis Stheis Aune 131 John Langøigjelten

26 Tolga 201413097 Staut Urset Staut Løland 131 Audun Urset

28 Ringsaker 201413434 Stilhus Stilars Medhus 139 Jan Aarskog

29 Kvikne 201413062 Fiba Schærer Fiba 139 Conrad Schærer

35 Folldal 201413361 Spissru Furuheim Spiss Kong Rundtom 139 Håkon Furuhovde

Styret har de siste årene gjort en god jobb med å styrke værringen sin økonomi. De sitter nå på en betydelig egenkapital. Dette er også helt nødvendig siden det ikke er småpenger det dreier seg om når ung-værene kjøpes inn på høsten. Uten egenkapital måtte eventuelt ringen ut på lånemarkedet for å kunne drive.. Dette er en styrke for ringen og er med på å sikre drift i framtida.

Antall medlemmer i ringen er stabilt. 6620 søyer er også tilnærmet uendret fra foregående år.Værene de leverer er av god standard.