Program: (med forbehold om endringer)

 • Fredag 23/02: 

 • 16.00: Årsmøte Ring 41

 • 18.00-19.00: Sauavl v/Martin Opheim Gløersen, rådgiver saueavl i NSG 

 • 19.30: Middag 

 • Lørdag 24/02:  

 • 08.45-09.00: Åpning v/Thomas Breen, fylkesordfører Innlandet 

 • 09.00-12.30: Årsmøte HSG og OSG 

 • 12.30-13.15: Lunch 

 • 13.15-14.45: Generaldebatt, jordbruksforhandling, egne tema fra salen/utsendinger 

 • 14.45-15.00: Pause 

 • 15.00-15.30: Info fra Nortura v/Eirik Kolbjørnshus 

 • 15.30-16.15: Organisert beitebruk v/Eira Næsje, beite og utmarksrådgiver i NSG 

 • 16.15-16.35: Info fra Felleskjøpet v/Rune Lostuen 

 • 16.35-16.45: Pause 

 • 16.45-17.30: Dyrevelferdsprogrammet v/Åshild Øritsland Våge, styremedlem i NSG 

 • 17.30-18.00: Info fra Husdyrsystemer v/Knut Bergene 

 • 19.15-19.30: Aperitiff 

 • 19.30: Middag m/pristildelinger 

 • Søndag 26/02: 

 • 09.00-09.15: God dag v/ledere i OSG og HSG 

 • 09.15-09.45: Fôring/grovfôrproduksjon sau og geit, v/Mikal Hestekind, bonde 

 • 09.45-10.30: Økonomi småfe/dekningsbidrag v/ Ola Flaten, NIBIO 

 • 10.30-11.00: Økonomi på egen gård v/Jon Gunnar Karterud, bonde 

 • 11.00-11.30: Utsjekking/pause 

 • 11.30-12.00: Økonomi i sauekontrollen v/Mina S. Klaseie, Animalia 

 • 12.00-12.20: Nyttige tips fra Telespor AS v/Nikolay B. Jansen 

 • 12.20-12.40: Nyttige tips fra Findmy AS v/Marit Mjøen 

 • 12:40-13.00: Avslutning, evaluering 

 • 13.00-14.00: Lunch
   

Påmelding skal skje direkte til hotellet til 

Quality Hotel Strand, Gjøvik

Ann Kristin Sandberg

Front of House Manager

tlf : +47  61 13 08 49 /+47 99 59 04 12

mail: ann.kristin.sandberg@strawberry.no

Dersom dere trykker direkte på epost linken over, så vil det komme opp mal for påmelding. Om du ønsker å dele rom med noen, spesifiser dette i påmeldingen.

 

Dagpakker: 

kr 700,- pr person pr dag 

Dagpakke inneholder, pausebuffet med diverse godsaker samt kaffe + konferanselunsj 

Det er ikke mulig å skille ut elementer fra dagpakken. Er man påmeldt så gjelder det full dag inkl lunsj 

 

Fredagens middag: kr 525,-. pr dag 

Lørdagens middag:

Dagens 3-retters konferansemeny a kr 595,


Overnatting : 

Enkeltrom inkl frokost a kr 1295,- pr døgn 

 

Påmeldingsfrist : 

Siden arrangementet er så stort så er det litt strenge reduksjonsfrister som er 26/01

 

Ved påmelding, husk å si at dette gjelder årsmøte og seminar Hedmark Sau og Geit/Oppland Sau og Geit, og hvis dere er utsendinger så meld fra om det til hotellet. Dette er vanligvis litt problematisk så meld gjerne fra til sekretær også om at dere er utsendinger.

 

Husk at det er direkte bestilling til hotellet, og derfor bes alle lokallag å bestille i god tid for at utsendingene skal få plass. Dere kan bestille i lokallagets navn først, dersom ikke utsendingene er valgt ennå.