For at Norsk sau og Geit og fylkeslaget skal kunne holde oversikt over hvem som er tillitsvalgte i lokallaga må årsrapporten fylles ut og sendes nsg@nsg.no og et eksemplar til sekr.hedmark@sauoggeit.no .

Skjemaet "Årsrapport 2014/tillitsvalgte 2015" finner du  her.  

Send inn så snart årsmøtet i lokallaget er avholdt.