Les mer på Hedmark Bondelag si hjemmeside om avkortingssaken.

NSG har fått en juridisk vurdering av Krokann-dommen og betydningen den vil ha for erstatningsvedtak for beitesesongen 2013 og erstatningsvedtak fra tidligere år. Krokann-dommen får betydning for erstatningssøknader som behandles etter erstatningsforskriften § 8.

 

Det har blitt utarbeidet et informasjonsskriv vedrørende Krokann-dommen og betydningen for behandling av søknader om rovvilterstatning. Dette skrivet har en grundig gjennomgang av hva som bør gjøres dersom man mener sitt erstatningsvedtak enten fra 2013 eller tidligere år er feil. Det er først og fremst vedtak om erstatning for beitesesongene 2011 og 2012 som vil være mest aktuelle for omgjøring, i tillegg til eventuell klage på vedtak for 2013.

 

I tillegg har det blitt utarbeidet to maler, som er ment som forslag til hvordan en klage på erstatningsvedtak fra 2013 og omgjøring av vedtak fra tidligere år kan skrives. Vi vil understreke at dette er ment som et forslag til hvordan en kan skrive klagen. Den enkelte må gjøre en grundig vurdering av om malen egner seg for det den enkelte ønsker å klage på i sitt vedtak. Naturlig nok må den enkelte også gjøre om på teksten slik at den passer til teksten i vedtaket du har mottatt på din søknad om erstatning.

Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Hedmark, og må sendes innen tre uker fra mottatt vedtak.

Link til NSG sin artikkel om saken med maler, informasjonsskriv og brev fra Miljødirektoratet finner du her.