Dette gamle steingjerdet holder ikke lenger mål. Et nytt elektrisk gjerde er montert på baksiden. Det gamle steingjerde som jo også er et kulturminne fra historisk tid trenger sårt til vedlikehold.  Kunsten og holde steingardene vedlike er snart glemt.  Synd egentlig da de jo absolutt hører hjemme i kulturlandskapet som minnesmerker over de som engang ryddet åker og eng.

Gjerder og grinder må settes i stand før beitedyra slippes ut i marka. De fleste med beitedyr i utmark har vel en eller annen gang  fått en telefon fra fortvilte hageeiere med ubudne småfe på besøk. Gamle gjerder som har forsvunnet eller blitt valset ned av ei tømmerdrift er ikke ukjente hendelser. Manglende vedlikehold av gjerder likeså. Vindfellte trær må fjernes og skader repareres.Uforklarlige hull etter bred våronnredskap i sauenettingen er også et kjent fenomen. Uansett så må gjerder og stengsler settes i stand før beitedyra slippes i utmark. Da sparer en seg mange ergrelser og naboene hilser fortsatt. Noen steder annonseres det i lokalpressen med dato for beiteslipp. Det er et bra tiltak. Da blir det gitt et varsel om at gjerder og grinder må settes i stand. Mange beitelag har milevis med sperregjerder for å hindre dyr i komme ut av sine beiteområder. Dette for å unngå konflikter i områder der gjerder og gjerdehold er mangelvare.

I mange bygdelag er gjerder snart et ukjent fenomen. De blir fjernet og ikke erstattet hvis det ikke er beitedyr i nærområdet. Kostnaden ved og holde gjerder vedlike er heller  ikke ubetydelig. I mange grender har gjerder mellom eiendommer blitt fjernet, mens utmarksgjerdene opprettholdes. Dette er en grei løsning. Problematikken ved beitedyr som trenger inn i bygda har vel alltid vært der. Noen setter umåtelig pris på at utmarka beites, mens andre har en mer lunken holdning. At kulturlandskapet vedlikeholdes ved beiting er jo bare en vinn vinn situasjon for samfunnet i sin helhet. I områder i fjellet der beitedyr ikke lenger er ønsket eller har forsvunnet, brukes det nå store summer på krattknusing for å oppretholde kulturlandskapet. 

Her er representanter fra Løten og Vang Beitelag i ferd med å montere ei elektrisk ferist.som et ledd i et utmarksgjerde. Gamle grinda som engang var her er forlengst blitt historie. Bilismen sitt inntog for noen tiår siden har mange steder vært med på å endre våre omgivelser. Grinder er nå en sjeldenhet i traffikerte veier. Plunder og heft i ei travel tid, men at de engang hadde sin berettigelse er ikke til å komme fra.

Når dyra kommer ut i marka er det for mange en høytidsdag. En lang vinter med fjøsstell er over. Lange våkenetter og "ammetåke" i lamminga kan nå erstattes med tilsynsrunder i utmark. Spretne lam ute i naturen kan være underholdning i verdensklasse. Når søyene hviler og lammeflokken kappes i hurtigløp og bukkesprett på setervangen må de fleste trekke på smilebåndet. Da er det sommer.

 

 

 

.