Hittil i sesongen har det i Hedmark vært 45 søknader om fellingstillatelse hvorav 8 ikke har vært innvilga. Det er skutt 5 bjørner, 2 jerver og 1 ulv på de 37 skadefellingsforsøka.

Det er per 25. august registrert 365 kadaver tatt av rovdyr i Hedmar. Det er 144 bjørneskader, 136 ulveskader, 39 ørneskader og 13 gaupeskader. Fordeling på kommuner finner du i tabellen over kadaverfunn i linken under.

Søknader om skadefelling i Hedmark pr. 25. august 2011

Kadaverfunn i Hedmark pr. 25. august 2011

Potten for akutt-sankemidler i Hedmark er tom: Nationen 29. august 2011

Frykter store tap i Alvdal: Østlendingen 30. august 2011