Storgården Staur i Stange, som nå blandt annet huser NSG sin seminstasjon, viste seg fra sin beste side i et praktfult høstvær når intreserte saueholdere fikk omvisning sist lørdag. Staur, som eies av Staten ved Landbruks og Matdepartementet, drives av et driftsselskap. Gjestegård og utleie av jord til Graminor og husrom til NSG sin seminstasjon er noe av virksomheten på gården i dag. Gjestegården har tidligere vært brukt til Regjeringens budsjettkonferanser.

Seminstasjonen har i dag 69 værer og 10 bukker i et fjøs i nabolaget.  Det selges årlig ca 35000 doser med sæd fra værene på Staur. Geitebukkene har en avsetning på ca 3000 doser årlig. Det selges årlig ca 3000 doser med fersksæd direkte fra seminstasjonen. Dette begrenser seg nok med holdbarheten og at fraktprisen på dette produktet vil bli noe høyere.

Bjørn Erik Frislie er leder ved seminstasjonen og orienterte om drifta.

Det ble vist fram mange av de oppstallede seminværene. Disse ble diskutert og kommentert av de frammøtte. Mange av de som hadde tatt turen til Staur hadde allerede lagt inn bestilling på sæd. Det var derfor svært spennende og se værene med egne øyne.

Det leveres sæd fra ca 20 saueraser ut fra Staur. For de store rasene, der gransking foregår i værring, er det NSG som plukker ut hvilke værer som skal være tilgjengelige på Staur. For smårasene er det raselaga som selv bestemmer hvilke værer som skal bli sæddonorer.

Værene kunne kun observeres gjennom vinduene i showrommet. Dette som et sikkerhetstiltak for smittevern.

Runar Myrvold med væren Filops.

Det var en intresant visning av værene og orientering om driften av seminstasjonen for de frammøtte. Noen  hadde nylig vært på seminkurs og syningen av værene var nok et høydepunkt.

Stor takk til Bjørn Erik og Runar for visning og mange gode tips før paring-sesongen starter for fullt.