Det ble i dag tidlig fellt en bjørn inne i det området som inngjerdet med rovviltavvisende gjerde i Grue. Det har siden Fredag vært kjent at det har vært bjørn i området. Statens Naturoppsyn har forsøkt å jage bjørnen ut uten å lykkes.  Miljødirektoratet innvilget fellingsløyve på bjørnen når det ikke lyktes å fjerne den fra området. Mannskap fra SNO har stått for uttaket av dette individet uten at det lokale skadefellingslaget fra kommunen har vært innvolvert.

Det er funnet rester av lam i området uten at det er klart om dette er dokumentert tatt av bjørnen.

Det befinner seg nå drøyt tohundre sau og lam fra tre besetninger i området som er på ca 11000 da og inngjerdet med såkalt rovviltavvisende gjerde. Det har også tidligere blitt skutt to bjørner inne i området for noen år siden.