Etter at Fylkesmannen i Hedmark ikke forlenget skadefellingsløyvet på slagbjørnen i Stange på tirsdag til tross for at bjørnen nylig hadde tatt både sau og elg ble det gitt et nytt fellingsløyve i dag. Det ble hevdet fra Fylkesmannens side at bjørnen kunne ha trekt ut av området siden siste registrerte bjørneskade var noe sydvestover fra der sauedrapene startet. Dette viste seg i natt at ikke stemte.Den ble registrert i beiteområdet kl 03.30 i natt.

 Siden Fylkesmannen i Hedmark har en vakttelefon for rovviltsaker som ikke er døgnåpen ble det ikke åpnet for felling før på formiddagen.

Bjørnen ble sporet gjennom de prioriterte beiteområdene i Stange og Løten fram til skuddplassen.

Jegere og hunder fra flere kommuner i fylket har deltatt i skadefellingsforsøket. Etter fem timer ble bjørnen fellt lengst syd i Løten. Bjørnen som tilsynelatende var i god kondisjon ble veid til 197kg. Trolig rundt syv år gammel.