De siste dagene har beitebrukerne på hedemarken mest sannsynlig fått besøk av flere bjørner. Det er nå innvilget flere skadefellingsløyver de siste dagene. Løyvet i Ringsaker ble forlenget denne uka etter ny dokumentert bjørnedrept sau i kommunen. Fylkesmannen i Hedmark har også gitt fellingsløyver i Elverum, Løten, Hamar og Stange etter dokumenterte bjørnedrepte sauer.

Det er også meldt om at bjørn har tatt sau i Kongsvinger/Brandval området.