Etter at Fylkesmannen i Hedmark  lørdag(16.08) gav  fellingsløyve på en bjørn innenfor det "rovviltsikre" gjerdet i Flendalen ble fellingsforsøk iverksatt umiddelbart. Jegere fra Trysil kommune sitt kommunale skadefellingslag deltok i jakten som ble avsluttet når skadegjøreren ble felt i går(19.08).

Det er funnet 17 sauer og lam som er drept av bjørnen.

Les mere om saken i Østlendingen her.