Nå er boka om småfeholdet i Nord-Østerdalen lansert på Ramsmoen Museum på Tynset og er nå i salg. Dette er ei flott og innholdsrik faktabok som er velegna på småfebruk og som gaveobjekt for lokallaga.

Egil Simensen (født 1940 i Os i Østerdalen) er veterinær og professor emeritus i husdyrmiljø og forebyggende helsearbeid ved Norges veterinærhøgskole. Han var ansatt ved Norges veterinærhøgskole fra 1976-2007, og var professor samme sted fra 1992. Han har særlig arbeidet med forebyggende helsearbeid i husdyrproduksjon  og dyrevelferd på besetningsnivå. Simensen har skrevet en rekke lokalhistoriske bøker og artikler om husdyrbruket i Nord-Østerdalen

Bjørn Brænd (født 1942 i Solla) er forfatter og forlegger i Sollia Forlag. Forlaget ga ut den første boka i 1980. Bjørn har blant annet skrevet "Nissens grøtbok", "Atnavassdraget" og "Oslofjordens friluftsguide 1".  Sammen med Simensen har han også skrevet boka "Hest i Nord-Østerdalen" 


Stikkord for innholdet i boka:

  • Hovedtrekk ved småfeholdet 1550-2020
  • Dekker området Os, Tolga, Tynset, Folldal, Sollia, Alvdal og Rendalen
  • Produkter
  • Omsetning av produktene fra småfeholdet
  • Småfeutstillinger
  • Sæterdrift
  • Fjellbeiter og beitelag - utnytting av utmarksressursene
  • Rovdyr og husdyr i konflikt – før og nå
  • Institusjoner, organisasjoner, bedrifter og personer
  • Fra fortid til framtid

Boka er til salgs i bokhandlene på Tynset og i Alvdal. Dessuten kan den bestilles direkte fra Sollia forlag, tlf. 913 45 684.