Årets jordbruksforhandlinger ble brutt i går. Avstanden mellom partene var for stor. Frykt for nedbygging av næring i distriktene er et av hovedpunktene som førte til at forhandlingene ble brutt og oppgjøret går til Stortinget for endelig avgjørelse.

Ordfører i Stor Elvdal, Even Moen har send sitt innspill til Storting og beslutningstakere. Les mere om det på Sollia Nett.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret vil, hvis det blir stående, trolig endre mye i landbruket.

Arbeidsplasser i distriktskommuner er noe alle bør være opptatt av.

Kanskje flere ordførere bør følge Even Moen sitt eksempel?