Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering. Tirsdag 31. januar skal Stortinget nok en gang diskutere forvaltning av ulv. I den anledning reiser det en stor delegasjon fra distriktene inn til Oslo for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken. Det arrangeres et fakkeltog fra Stortinget til statsministerens kontor, for å overlevere et budskap rett til statsminister Erna Solberg.

Hovedparolen i toget vil være:
«VI ER UTÅLMODIGE! - REGJERINGEN SOLBERG MÅ LEVERE I ULVESAKEN»

Program:

19.00 Velkommen ved noen av initiativtakerne:

 Knut Arne Gjems, leder NJFF Hedmark

 Erling Aas-Eng, leder Hedmark Bondelag

 Ståle Støen, Hedmark Bonde og Småbrukarlag

 Gaute Nøkleholm, NORSKOG, Sissel Frang Rustad, kommunene.

 19.05 Appeller ved en rekke stortingspolitikere

 19.45 Fakkeltog til statsministerens kontor

 20.00 Overrekkelse av budstikke fra skogene til regjeringen

 20.10 Avslutning av fakkeltoget foran Statsministerens kontor

Det settes opp busser for transport fra hele østlandet. Egenandelen er kr 200,-.

For bindende påmelding til arrangemanget kan en melde seg på via denne linken :

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/fakkeltogsiste

Ytterligere informasjon eller påmelding til disse telefonene:

Os- Alvdal – Elverum: 95757525
Tynset – Rendalen – Elverum: 41605661
Åmot: 90627169
Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Romedal: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger via Skotterud, Bjørkelangen: 99498003
Akershus: 41500030
Gudbrandsdalen: 48230371
Andre i Oppland: 91175377

Hedmark Sau og Geit ber flest mulig stille opp på dette siden dette vil være med å påvirke beiteområdene våre i overskuelig  framtid.