På telefon i kveld fortalte Øivind Gothus hos Fylkesmannen i Hedmark om  situasjonen i fylket.   Skadefellingsløyvet på ulv nord for rv25 gikk ut i dag.(29.06.2015). Dette fordi det ikke har blitt dokumentert flere skader i området siden det ble dokumentert at et lam var drept av ulv ved Moste i Ringsakerfjellet.  Denne ulven ble forøvrig filmet og snutten kan ses på TV2 sine hjemmesider. Det har også blitt funnet bjørnedrepte søyer i Ringsaker den siste uka uten at det har gitt noe skadefellingsløyve. SNO sin dokumentasjon viste at kadaverene var noen dager gamle og dermed vegret Fylkesmannen i Hedmark og gi skadefellingsløyve. i Stor Elvdal derimot ble det funnet ei søye ved Myklebysetra som nylig var tatt av bjørn. Dermed ble det gitt mulighet til å ta ut skadegjører her. Det er også dokumentert åtte jervedrepte lam på Opplandsida av grensa til Stor Elvdal. Derfor er det gitt skadefellingsløyve på jerv i området. Skadefellingsløyvet på ulv sør for rv 3 på Hedemarken løper fortsatt. Den siste kjente observasjon var ved en flokk storfe i Spetalengrenda i Stange.

Det har blitt observert at et lam var i ferd med å bli tatt av ørn i Os. Lammet overlevde, men det er trolig ikke trygt siden den luftbårne skadegjøreren fortsatt befinner seg i området.

De to  områdene med  rovviltavvisende gjerde i Hedmark har heller ikke i år kommet unna dramatikk med fredet rovvilt innenfor gjerdet.

Da gjerdet i Flendalen i Trysil skulle monteres før beiteslipp ble det oppdaget at det var en bjørn inne i området. Vanligvis pleier området å bli gått over med innleide bjørnehundekvipasjer fra både Norge og Sverige. Dette for å drive ut eventuelle potensielle skadegjørere før beiteslipp. Bjørnen som ble oppdaget i området var av den gjenstridige typen og hundeekvipasjene måtte gjøre flere forsøk før bjørnen forlot området. Det meldes forøvrig om meget stor bjørnetetthet i området i sommer. Binne med unger og flere individer ellers.

I Grue har nå Miljødirektoratet gitt dispensasjon til bruk av plotthunder inne i det inngjerdede området forteller Gothus hos Fylkesmannen i Hedmark. Det er også gitt fellingsløyve på bjørnen av Miljødirektoratet.  Da det ved beiteslipp ble oppdaget bjørn inne i innhegningen er det forsøkt å drive bjørnen ut. Hunder å statlig ekspertise har ikke lyktes i dette. Bjørnen har ikke vist seg særlig medgjørlig og derfor er det nå gitt skadefellingsløyve. Det er funnet et lam med bittskader i området, men det er ikke kjent hva som er skadegjører her enda.