Fylkesmannen i Hedmark innvilget fellingsløyve på en ulv Pinseaften. Dette etter at den gjentatte ganger ble avslørt av viltkameraer plassert i beiteområder på hedemarken.  Dette er i prioriterte beiteområder med tradisjonelt mye sau i utmark på sommeren.

Det har den siste tida vært en dialog mellom beitelag på hedemarken og Fylkesmannen i Hedmark om uttak av ulv før beiteslipp. Miljødirektoratet har som kjent delegert en kvote på fire ulver til Fylkene fram til første Juni. Omsider innvilget Fylkesmannen i Hedmark fellingsløyve på en ulv på Pinseaften.

Første Pinsedag kom det melding om observasjon av en ulv fra ei grend i Løten. Ulven forvillet seg her inn i bebyggelsen. Den ble observert av en rekke personer der den vandret langs gjerdene på bygdevegen. Den var innom en rekke gårdsplasser og en hamnehage med hester. Her ble den jaget  av hestene som tydeligvis ikke satte særlig stor pris på besøket. Den kom også i nærkontakt med mennesker  i området. som oppfattet ulven som ubehagelig nærgående. 

Politiet ble tilkalt og rykket ut med fire tjenestemenn.

Samtidig i samme område ble det arrangert o-løp. Løten Orienteringslag og Hamar O-klubb sine tradisjonelle pinseløp. Dette var i år et arrangemang med løp i beiteområdene over tre dager.. Det var ca 1200 deltagere hver dag. Altså mye folk i området med unge og eldre løpere ute i marka.

Politiet vurderte det slik at det ikke var gunstig med en nærgående ulv samtidig med et slikt arrangemang. Det ble vurdert å avlyse  eller utsette orienteringsløpet. Dette ble ikke iverksatt siden løpet allerede var igang.

Resultatet ble at det ble satt ut observatører langs en skogsvei for å se om ulven trakk inn i løpsområdet,.

Her kan du lese Hamar Arbeiderblad sin artikkel om saken.

Beitebrukerne i området har dårlig erfaring med ulv og rovdyr. I starten på beitesesongen når dyra går samlet kan det medføre store massakre på beitende småfe. Det er derfor Fylkesmannen i Hedmark nå har innvilget fellingsløyve i det prioriterte beiteområdet  Det har så langt ikke lyktes å fjerne ulven, men. den har blitt observert også etter denne hendelsen i samme området.