Ministeren hadde lite nytt og konkret å komme med, men fikk mange gode innspill fra næringsaktørene som hadde innlegg. Svar på genprøver fra området ble presentert av Statens Naturoppsyn. Det viste seg at det i tidsrommet sist på april og fram til dags dato hadde vært ei ulvetispe til i tillegg til den tispa som var i følge med hannulven som ble skutt.

Artikler i pressen:

Tynsetingen: Elvestuen: Klar for ny teknologi

Arbeidets Rett: Se hvem som møtte Elvestuen

Arbeidets rett: Lyden av sauebjeller

Arbeidets Rett: Nå må statsråden sikre vern for beitedyra så vel som for ulven. Vi har prøvd alt, til og med parfyme

Arbeidets Rett: Tre klokkeklare utfordringer til klima- og miljøminister Elvestuen fra skaddefellingsprosjektet

Arbeidets Rett: Nytt angrep på sau i Tynset: -Tror ulven var i nærheten under statsrådsbesøk

Østlendingen: Ulvenytt midt i ulvemøtet med Elvestuen: Ikke èn, ikke to, men tre ulver

NRK: Skuffet over ministeren: -Jeg synes ikke han viste så mye sympati

Bondelaget: Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

Nationen: Elvestuen møtte ulverammede bønder

MSN-Nyheter: Bondelagene skuffet over manglende forsikringer fra Elvestuen

Her blir ministeren tatt i mot av Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug og leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Redaktør Guri Jortveit i Arbeidets Rett gjorde en grundig dokumentasjonsjobb

Ståle Støen fra Bonde- og Småbrukerlaget stilte flere betimelige spørsmål til ministeren uten å få noen direkte svar

Ole Sylte Heggset, Leif Vingelen og Jo Esten Trøan orienterer om skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdal.