Tilskudd til drift av beitelag – endring av grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Under Regionalt Miljøprogram ligger tilskuddsordningen «Tilskudd til drift av beitelag». Søknadsfrist på denne ordningen er 20. oktober. Dette er hovedinntektskilden for de fleste beitelag og et nødvendig tilskudd for å opprettholde et organisert beitebruk.

Landbruksdirektoratet  har vedtatt at f.o.m.  2016  skal antall sankede dyr  legges til grunn for beregning av tilskudd til beitelagene.

Det  har tidligere blitt lagt antall dyr sluppet på utmarksbeite til grunn for beregning av tilskudd. Som alle vet i beitelag med rovdyrproblemer kan tap på beite utgjøre mange dyr. disse vil det nå ikke bli gitt beitetilskudd for til beitelagene. Dermed redusderes et beitelag sin inntekt i takt med størelsen på et eventuelt rovdyrangrep.Som eksempel kan nevnes at i 2011 mistet et beitelag på hedemarken 968 sau og lam på utmarksbeite. det utgjorde 16% tap av dyr sluppet i utmark. Merarbeidet ved rovdyrangrep for et beitelag er formidabelt. Ekstra tilsyn, søknader, kadaverleting, dokumentasjon og leting utover høsten etter savnede dyr medfører tidsforbruk og påkjenninger for de involverte det vanskelig kan settes ord på. 

At beitelaga skal straffes økonomisk for forvaltningens rovdyrpolitikk kan ikke bli annet enn galt.

Beitelagene bør få økt tilskudd på de dyra som går tapt i utmarka. Ikke reduksjon.