Seminaret foregikk i standmessige omgivelser i Storsalen i Tynset Kulturhus og ble åpnet av professor Randi Oppermann Moe, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU. Jorunn Stubsjøen, Landbruksavdelinga i Hedmark hadde ei kort orientering om arbeidet for framtidsretta sauehold.

Prosjektbeskrivelse leses her

Første foredragsholder var Bjørn Egil Flø, NIBIO som tok for seg ny utmarksbruk, tålegrenser og samarbeid mellom utmarksbruker.

Knut Egil Bøe, NMBU la fram resultater fra ulike miljøforsøk på sau. Forsøksrapporten leses her.

  • Design av rundballehekker og fôrsøl
  • Vann til drektige og lakterende søyer
  • Etehastighet ved fôring av kraftfôr
  • Areal og underlag til drektige søyer

Solveig Marie Stubsjøen, Veterinærinstituttet presenterte spørreundersøkelse til saueprodusenter som Karianne Muri, NMBU også har vært med på.

Anne Strøm Prestvik og Ola Flaten, NIBIO presenterte et forsningsarbeid angående angående kostnader og arbeidstid i fjøset for enkle løsninger kontra automatisering. Det blir publisert artikler i Sau og Geit og Bedre Gardsdrift litt senere.

Nestleder Martin Mostue var på seminaret for å få inspirasjon til prosess rundt hva som skal gjøres på egen gard. I dag brukes et gammelt kufjøs og et møkklager til sauefjøs. Det ble sauedrift på garden i 1985 etter at storfeproduksjonen ble fasa ut. Møkklageret som var bygd til storfeet, brukes som tallefjøs til sauen. Resultatene fra spørreundersøkelsen om husdyrrom synes Martin gir en del nyttig informasjon. Økonomiske betraktninger i forhold til ulike byggløsninger ser han også som veldig viktig.

Aktuelle artikler:

 

Knut Egil Bøe, NMBU viser resultatene for undersøkelse om fôrsøl ved ulike fôrhekker

Anne Strøm Prestvik og Ola Flaten, NIBIO

Solveig Marie Stubsjøen, Veterinærinstituttet i front under prosjektoppsummeringa.