Fagmøtet foregår på Landbruket Hus på Tynset onsdag 14. mars kl. 19.30. Det er gratis inngang og servering.

Foredragsholdere er Ola Flaten, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning og Lars Rønning, Nordlandsforskning.

Kontakt:   Jorunn Stubsjøen, 62 47 14 41/ 928 22 707/ jst@fmhe.no