Erling Skurdal fra Nortura orienterte om verdiskapning og gevinst ved samarbeid i lammering.

Knut Arne Gjems fra Hedmark Jeger og Fiskeforening orienterte om ulvesonen og ulveforvaltning i grenseområdene i Sverige og Norge.

Knut Dalen og Halvard Broch-Due representerte Tynset bygg, Tela sag og Høvleri og Sætersmoen sag.  De er i startfasen på levering av nøkkelferdige fjøs og driftsbygninger til landbruket. Ferdige elementer av lafteplank kan heises direkte på plass og er et raskt og meget konkuransedyktig alternativ til mer tradisjonelle byggeformer. Utseende, økonomi og byggetid er elementer som alltid spiller inn når en slik investering skal gjøres. Her hevder de og være svært konkuransedyktige. De jobber nå med flere prosjekt i fylket.

Arnstein Soleim og Tommy Daniel Johansen representerte Find My Sheep. De fortalte om historien bak den bjelleløsningen som kan nyttes i dag og veien som er gått for og komme fram til løsningene som er valgt. Sau og reinsdyr er allerede blandt kundene til Find My Sheep. Nå vil bjelleløsningen fra Folldal trolig også bli testet ut på kameler i sydligere strøk.

Leif Carlsson og Pia Becker Hägnefröjd fra Knarrhult orienterte om sine produkter. Sorteringsanlegg, vektløsning og verdensnyheten kraftforbalje som rommet en storsekk. Denne løsningen for fri tilgang av kraftfor leveres med tak og kan således nyttes både ute og inne. Deres løsninger er velkjente for saueholdet i våre områder. Mange av deltagerne på årsmøtet er erfarne brukere av Knarrhult sitt utstyr så det kom fram mange gode råd og tips som leverandør og bruker vil ta med seg videre.

Hedmark Sau og Geit vil forsøke og arrangere en åpen fjøsdag i nærmeste framtid. Hvis alt går som planlagt vil det trolig bli i et fjøs med mange tekniske løsninger fra Knarrhullt.

I tillegg til overnevnte foredragsholdere orienterte Siv Bøifot fra Norsk Sau og Geit om den nye løsningen for medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen sin tilgang til medlemsregisteret. Hun demonstrerte hvordan et lokallag selv kan ajourføre medlemslister og registrere styresamensetningen. Hun viste også litt om hvordan lokallaget selv kan bruke sin hjemmeside. Nyttig informasjon for deltagerne som nå selv kan ordne det meste i medlemsregisteret.

Hedmark Sau og Geit takker de engasjerte foredragsholderne som stillte opp. Vi som deltok på årsmøtet fikk mye nyttig informasjon og vi håper at vi iframtida også kan dra nytte av hverandre.