Fjøset som skal besøkes ligger på garden Eggestad i Vestategrenda 2-3 km sørvest for Alvdal sentrum. Ståle (28 år) har overtatt garden etter foreldrene Tor og Liv Guri som fortsatt er aktiv i gardsdrifta. Det gamle fjøset var tungvint og nedslitt så det måtte gjøres et valg om restaurering eller nybygging. Planleggingsprosess ble derfor satt i gang omkring 2015-2016. Plantegningene er lagd av bygningsplanlegger Hans Bakke som vil være med på fjøsbesøket. Det nye fjøset ble tatt i bruk i desember 2016.

Dyretallet er økt fra omkring 100 vinterfôra søyer til rundt 120 søyer etter nybygginga. Besetninga er avlsbesetning i ringavdeling 24 som består av Norsk Kvit Sau. I tillegg til sauedrifta er det mandelpotetdyrking på garden.

Informasjon om hele årsmøtehelga og seminar leses her