Ringsaker Sau og Geit kan tilby en meget innholdsrik fagtur til Rogaland torsdag 27. oktober til søndag 30. oktober. Turen er lagt opp i samarbeid med Ove Myklebust, Nortura. Hans Hjelstuen deltar som kjentmann.

 

Torsdag 27. oktober

Kl. 07.00: Avreise fra Rudshøgda v. Landbrukskontoret. Servering på  bussen. Besøk hos Arne Christoffer Sand, Lier i Buskerud for å se på driftsbygning og sorteringsanlegg. Ankomst Sandnes i kveldingen der vi kjøper middag.

 

Fredag 28. oktober:  

Kl. 10.00: Oppmøte på Norturas anlegg på Forus. Omvisning på anlegget med bl.a. linjeklipping og slakting.

Kl. 11.30: Varm lunsj på Forus.

Kl. 13:30: Besøk visningsfjøset til Herdis og Kjetil Ravndal, Ravndal i Gjesdal kommune, ca 130 vinterfòra sauar

Kl. 15:00: Besøk visningsfjøsen til Anita og Erik Ravndal, Ravndal, ca 250 vinterfòra sauar

Kl. 19.30: Middag på hotellet.

 

Lørdag 29. oktober:  

Kl .10:00 Besøk av Utstein kloster gard på Mosterøy, Elin Schanche og Jone Gudmestad, ca 600 vinterfòra sauar

Kl .11:30 Besøk til Jostein Eiane, Bru, ca 250 vinterfòra sauar

Kl. 13:30 Middag på Karlsbu kafè og selskapslokaler

Kl. 15:00 Besøk til Bernt S. Undheim, Vigrestad, ca 400 vinterfòra sauar

Kl. 19.30 Restaurant/cafè-besøk i Sandnes

 

Søndag 30. august:

Kl. 10:00. Besøk til Bjørnar Gjedrem, Bjerkreim, ca 120 vinterfòra sauar

Kl. 11.30: Hjemreise.

 

Pris: Buss ca. kr 600. Overnatting 3 døgn à kr 475 inkl. frokost på Hotell Sverre i Sandnes. 3 middager kommer i tillegg.

Bindende påmelding innen 1. oktober til:

Martin Opsal tlf. 909 33 599

Nils Even Holen tlf. 950 63 884