Inne på "rovviltnemnda i Hedmark" kan du lese alle klagene som kom inn ang. lisensfelling av ulv.

Spesielt på sak nr 6/17 kom det inn mange klager. Saken omhandlet lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir 2017-2018. 

Vedlegget kan du lese her  

 

Sak 7/17 kom det også inn mange klager.  Saken her omhandlet lisensfelling av ulv innenfor etablerte ulverevir 2017-2018.

Vedlegget kan du lese her.

Vedlegget på sak 5/17 kan du lese her .

 

Hele protokollen fra dette møtet kan du lese inne på nettsiden hos Fylkesmannen eller du kan klikke deg rett inn her.

Protokoll fellesmøte 23/8/17.