Fylkesmannen i Hedmark gav på formiddagen i går muligheten til å felle en ulv i Stange. Beitebrukerne i kommunen har dårlig erfaring med ulv i sine beiteområder. De to siste åra har beitelaget i kommunen hatt formidable tap i utmark forårsaket av ulv. Stange som ligger i et beiteprioritert område har en sterk tradisjon for utmarksbeite. Antall beitende småfe i utmark har de siste fem åra blitt redusert med over tretusen dyr på utmarksbeite her. Sist sommer var tap i utmark på ca atten prosent. Også nabobeitelag har hatt store tap. De endeløse beiteområdene i de to store bygdeallmenningene i Stange kommune, Romedal Almenninng og Stange Almenninng er nå i ferd med å tømmes for beitedyr. Alle positive tiltak forsøkes nå for å styrke beitebruk i området. Det jobbes i disse dager med et prosjekt for å kartlegge storfebeiting i området.

En slik potensiell skadegjører som en ulv hører ikke hjemme her.

Ulven som trolig har oppholdt seg i området noen dager ble fotografert klokka 06 på morgenen i går. En meget våken kar tittet ut gjennom soveromsvinduet og fikk se ulven i hagen. ulven snuste i blomsterbed og været mot hundegården på en meters hold. Elghunden som trolig sov i hundehuset sitt gikk totalt glipp av opplevelsen når ulven var på snarvisitt. Noen meget gode bilder ble grunnlaget når Fylkesmannen i Hedmark utpå formiddagen innvilget mulgiheten til å fjerne den ubudne gjestten fra beiteområdene i Stange.

Kommunens skadefellingslag var hele ettermidagen i går engasjert i sakens anledning uten å finne igjen ulven. Ulven ble trolig observert allerede for noen dager siden i samme område. Da manglet det spor og god nok dokumentasjon på dens tilstedeværelse. Fotografiske bevis tatt i går morges kunne imidlertid ikke Fylkesmannen i Hedmark heller bestride.