Hedmark Sau og Geit arrangerer fjøsbesøk hos Tormod Skramstad i Åmot torsdag 26.03.2015 kl. 1900.

Fagleg innslag med Torgeir Jordet, Felleskjøpet. Fôring fram mot lamming.

Enkel bevertning.

Velkommen!