Årsmøtet for fylkeslaget ble avviklet lørdag den 4. mars.

Det var 27 stemmeberettiget tilstede. Leders tale startet med minneord over Ulf Skårholen som gikk brått bort bare 2 uker før årsmøtet. Han ble minnet med et minuts stillhet.
Resten av talen omhandlet saueholdets vanskelige situasjon og rovdyrsituasjonen i sin helhet.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Her er årsmeldinga.

Det ble vedtatt en resolusjon og et eget skriv til politikere på hedmarksbenken på Stortinget.

Valg:
Det ble gjenvalg på leder og nestleder. Ellert kom det inn 2 nye styremedlemmer, Per Joar Os Nestun og Jon Iver Jordet.
Styreleder, nestleder og en til ble valgt til å representere på landsmøtet i NSG. Referat fra årsmøtet legges ut senere.

Ellers har det vært ei fin helg med mange interessante seminarer og foredrag. Årsmøtereferatet er her.

Årsmeldinga finner du under årsmeldinger.