Fylkesmannen innvilget i dag fellingsløyvet på ulv etter observasjonen i Tronfjellet i går kveld. Fellingsområdet avgrenses til Tynset og Alvdal øst for Glomma. Dette er viktige beiteområder så her er skadepotensialet stort hvis ulven fortsatt befinner seg i området ved beiteslipp.

Les vedtaket om fellingstillatelsen i sin helhet på Miljøvedtaksregisteret