Antall besetninger med gammalnorsk spæl er økende i Hedmark. Det har derfor vært et ønske om en egen organisasjon i fylket for å ivareta den positive trenden og for å kunne støtte nye og mere erfarne eiere av rasen.

Landslaget for Gammalnorsk spælsau avholdt sist lørdag sitt årsmøte i Kristiansand. Til denne forsamlingen var det fremmet en sak til behandling fra Hedmark. Ildsjeler fra sentralt på Hedemarken hadde faktisk tatt turen til Kristiansand i sakens anledning. Saken gjaldt muligheten for oppstart av eget fylkeslag for laget i Hedmark. Den rene gammalnorske rasen har lange tradisjoner i Hedmark og det finns faktisk besetninger med mer enn hundre års sammenhengende drift med rasen.

Landslaget for gammalnorsk spæl sitt årsmøte bifallt ønsket fra Hedemark. Ingrid Lekve og Mette Stikholmen fra Løten, som var på landslagets årsmøte, forteller at det vil bli innkalt til et oppstartmøte allerede i løpet av mars måned.

Vi ønsker lykke til !