Styret I Romerdal og Stange Sau og Geit mener saken er veldig viktig både for den berørte part og for næringa generelt og har derfor valgt å gå inn med garanti om pengestøtte.

Les mer om saken til Dørum og Kleiva: Hedmark Sau og Geit 6. januar 2012