Vedtak om kvotejakt i Hedmark 2012

NRK Hedmark og Oppland 20/1-2012

Opprinnelig ble det vedtatt at det totalt i hele landet kunne felles 157 gauper hvorav 93 vaksne hodyr. Reduksjonen på 39 dyr, gjelder områder med mål om yngling. Dette er særdeles uheldig for områder i Trøndelag og Møre og Romsdal som har en del skade på sau.

Nationen 31/1-2012