Ole Martin Nymoen var instruktør for seks ekvipasjer på kurset. Både collie og kelpie var representert. Gjeterhund er et uvurderlig redskap i saueholdet. Hele året. Ikke bare i ute på beite, men også ved handtering i fjøset er en god hund til stor hjelp og nytte. Torgunn Ulvund er gjeterhundkontakt i Folldal Sau og Geit. Gjeterhundkontakten kan kontaktes for kurs og felles trening.