I invitasjonen til arrangementet oppfordret arrangørene sine medlemmer, " att klä sig i signalfärgade jaktkläder för att visa att vi står enade över gränsen och önskar en ny och bättre vargförvaltning". Den utfordringen til de frammøtte var fulgt. Det var ikke tvil om at her var det synlige jegere som gjerne sto fram for saken.

Det var satt opp busser fra hele indre østlandet i Norge og tilsvarende fra de svenske grensetraktene når jegerne holdt sin markering mot forvaltning av ulv. Omtrent femtenhundre møttes ved monumentet i Morokulienparken på grensa mellom Eidskog og Charlottenberg. Det  ble holdt apeller fra scenen av Knut Erik Gjems leder i Hedmark Jeger og Fisk og Ingemar Tønnberg fra Jeger Forbundet i Wermland.

Det ble holdt et innlegg om elg som matressurs av Max Ivan Lindkjølen. Som kjent har jo elgbestanden sunket i takt med økningen i ulvebestanden. Lokalt I mange områder langs den Norsk-Svenske grensa er nå elg som jaktbart vilt stedvis blitt totalt utradert. Når vi vet at en flokk med ulv gjerne tar tre eller flere elg i uka sier det seg selv at elgjegerne sin høsting bare kan bli marginal.

Bestanden av ulv som fra tidlig åttitall har utviklet seg fra bare en snau håndfull individer til dagens bestand ble også et tema. Det er nå flere hundre individer med ulv i de to jegerorganisasjonene sine områder. Ulv utgjør en ikke ubetydelig trussel mot jagende hunder og har vel snart pensjonert en hel generasjon med harejegere på Finnskogen. Grenseflokkene, som ikke telles med i bestanden i noen av landene, setter jegerfolket i fyr. De formerere seg ukontrollert og gjør all forvaltning av ulvebestanden ytterst uforutsigbar.

Det ble rettet stor frustrasjon mot den norske regjeringens ulvemelding. Der er jegerinteresser totalt satt til side.

Trygve Slagsvold Vedum holdt apell.

Erik Lukashaugen med sin lokale musikk bandt det hele sammen på scena.  Det ble ei verdig markering av jegerne sin situassjon. Det ble servert elg til de frammøtte og grenseparken var et ypperlig sted en slik varm forsommerkveld.

Stort frammøte av jegere fra både Norge og sverige til markering av motstand mot forvaltningens ulvepolitikk på grensa.