Det er forbudt å slippe værer og geitebukker som er født før 15 april samme året på beite i fellesbeiteområder eller  sammen med sauer og geiter som andre eier i andre beiteområder. Dette gjelder også i fellesbeiter eller der forholdene er slik at de lett kan komme sammen med sauer og geiter som andre eier.

Det samme gjelder for oksekalver eldre enn seks måneder og hingst eldre enn to år.

Alternativet er kastrering.

Dette er et gammelt regelverk som som fortsatt har sin berettigelse. Uønsket paring i utmark forekommer ikke så ofte, men når det skjer så er det alvorlig nok. Lamming midt på vinteren er absolutt ikke ønskelig og skaper bare plunder og ekstraarbeid for den som rammes. Slik bør vi ikke utsette våre kolleger for. Uhell kan alltids forekomme, slik at noen blir paret for tidlig, men da må vi forholde oss deretter. Værlam født før 15 april skal kastreres eller holdes borte fra fellesbeiter og utmark.

Her kan du lese hele lovteksten.