Ordfører Ragnhild Aashaug på Tolga inviterte til møte, hvor FM Hedmark møtte mannsterke opp, sammen med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde og småbrukarlag og Hsg, Mattilsynetog beitelagene i de berørte områdene, samt folk fra forskjellige landbrukskontor og mannskaper fra det interkommunale skadefellingslaget

Pr møtetid ble det anslått gjenfunnet 110 - 120 sau/ lamkadever i de tre kommunene Tynset , Tolga og Rendalen. Synderen ser ut til å være ei svensk ulvetispe. Men også jerv er i området, og den har også startet lagring av mattreservoar, noe som ytterligere vanskeliggjør gjenfinning av kadaver og registrering / dokumentasjon av disse.

Området ulven herjer i, er stort og tildels tungt tilgjengelig, og for en stor del også uten mobildekning.  Det er så langt lagt ned 1860 timer forebyggende arbeid og i skadefellingsforsøk.