Naturbruksalliansen er en sammenslutning av en rekke organisasjoner innen jord – skog og jaktinteresser, og som er opprettet for å følge med utviklingen og skaffe opplysninger og dokumentasjon av forskjellig slag innen rovviltforvaltningen. Denne sammenslutningen oppfordrer nå så mange som mulig til å melde seg på og delta i et "ROVDYRPOLITISK FAKKELTOG" i Oslo den 08.01-2019 kl 18.00- ca kl 20.00
Det er opprettet aksjonsgruppe i Hedmark, som står for organiseringen, og det settes opp busser i forskjellige ruter over hele Hedmark. Vedlegg viser hvor bussene kjører, og hvor det vil være mulig med på / avstigning, samt tidspunkter.
Det er opprettet påmelding på nett, og betaling for turen er satt til kr 200,- pr pers.
"

Påmelding på "Deltaker.no"

Alle oppfordres til å støtte aksjonen på "Spleis.no"

Norsk Sau og Geit har skrevet om aksjonen. Les her!

 

Bussruter og ansvarlige i aksjonsgruppa:

Os – Alvdal – Elverum   Aksjonsansvarlig og ruteansvarlig: Per Lindholt, 995 78 048

Tylldalen – Rendalen – Elverum   Aksjonsansvarlig: Hans Bondal, tlf 909 69 518   Ruteansvarlig: Finn Mortensen, tlf 464 01 006

Rena/Åmot  Aksjonsansvarlig: Vidar Helgesen, tlf 914 46 796   Ruteansvarlig: Sissel Rustad, tlf 906 27 169

Engerdal – Trysil  Aksjonsansvarlig: Kjetil Hagen, tlf 478 40 351  Ruteansvarlig: Torbjørn Lysfoss, tlf 905 41 455

Elverum  Aksjonsansvarlig: Vidar Helgesen, tlf 914 46 796  Ruteansvarlig: Martin Monnè tlf. 907 21 098

Brumunddal/Ringsaker  Aksjonsansvarlig: Per Lindholt, tlf 995 78 048   Ruteansvarlig: Kai Willy Teppen, tlf 472 56 594

Våler – Åsnes – Grue  Aksjonsansvarlig: Kjetil Hagen, tlf 478 40 351  Ruteansvarlig: Tove Lisbeth Finstad, tlf 971 91 627

Kongsvinger – Nord-Odal – Sør-Odal Aksjonsansvarlig: Kjetil Hagen, tlf 478 40 351  Ruteansvarlig: Lennart Høgberg, tlf 416 40 454