Hedmark Sau og Geit i samarbeid med Tormod Skramstad i Åmot inviterte 26.03.2015 til åpent fjøsmøte.

Ole Jakob Akre og Tormod Skramstad

Tormod Skramstad orienterte om drifta på garden som ligger noen kilometer ovenfor Rena. Et eldre kufjøs var opprinnelsen til den imponerende driftsbygningen som de frammøtte kom inn i. Denne delen rommet nå hovedsaklig besetningens påsettlam. Denne sesongen 180 stykker av besetningen på 584 søyer. Et påbygg, som opprinnelig var en uisolert stålhall, rommet de voksne søyene. Tormod fortalte om hvordan han etter erfaring hadde kommet fram til dagens tekniske løsninger. Hallen var blitt delvis isolert, rundgang for driv til vekt og sortering og en leddstyrt minilaster til forhandtering. Nipler til vanning med en meters mellomrom i alle binger slik at lammebinger enkelt kunne deles fra og serves uten merarbeid. Strekkmetall og bløtgjødselhandteringslinje hvor gjødsla på våren brukes på gårdens kornareal. Egenprodusert havre som en del av for-menyen i tillegg til kraftfor og rundballer med stråfor og en fast river for dette.

Et godt gjennomtenkt og imponerende driftsopplegg var inntrykket som de frammøtte satt igjen med.

Utsikten fra fjøskontoret.

Etter fjøsbesøket ble vi invitert inn der Torgeir Jordet fra Felleskjøpet orienterte om foring av sau og formidler. Torgeir, som opprinnelig kommer fra Hallingdalen, pratet om sauens behov for næring og mineraler i tida før og etter lamming. Råmelk til lamma snarest etter fødsel sammen med et godt oppvekstmiljø vil gi de beste forutsetninger for friske lam.  Et tema som kom opp var økte tollsatser på importert melkeerstatning til lam. Tollsatsen på disse produktene er nå økt med 75%. Den faktiske butikkprisen er nok ikke økt så mye, men at dette kommer til å påvirke lønnsomheten på oppforing av overskuddslam er sikkert. Torgeir fortalte at de siste åra så har norsk melkeråvare blitt tatt ut av landet for videreforedling og så importert tilbake som melkeerstatning til lam. Dette for å unngå urimelig høye avgifter. Denne ordningen er det nå slutt på.

Det jobbes med å produsere et helnorskt produkt til denne produksjonen, men det tar tid. Kvalitetssikring og utprøving tilsier at første mulighet for at det kommer på markedet er våren 2016.

 

Torgeir Jordet, Felleskjøpet

Hedmark Sau og Geit takker Torgeir Jordet og for et informatiivt innlegg og nyttig informasjon alle de frammøtte har nytte av i tida framover.

Hedmark sau og Geit takker Tormod Skramstad for at vi fikk muligheten til å besøke Hole Gard og få et lite innblikk i produksjonen på garden.