Hedmark Sau og Geit har nå sendt en søknad til Miljødirektoratet om uttak av fredet rovvilt i beiteområder. Siden det nå synes klart at det er nok en sesong der lisensjakt ikke virker som bestandsregulerende virkemiddel må forvaltningen nå ta ansvar. Stortingsforliket fra 2011 sier i klar tekst at forvaltningen i slike tilfeller skal sørge for at uttakene effektueres..

Potensielle skadegjørere i beiteområder må fjernes så snart de registreres. 

Her kan du lese søknaden Hedmark Sau og Geit har sendt til Miljødirektoratet.