Hege Brendryen har sittet i fylkesstyret siden 2010. Ny nestleder ble Øystein Sørby fra Grue som ble valgt inn i 2009. Martin Mostue fra Stange som kom inn som vara høsten 2010, ble gjenvalgt. Øystein Knutsen fra Vang ble valgt for to år i 2011. Ola Dagfinn Gløtvold , Engerdal ble valgt inn som nytt styremedlem for to år.

Årsmøtedeltakerne jobba i seks ulike grupper og det ble produsert hørinsuttalelser, lagd arbeidsplan for fylkeslaget og ei gruppe fikk opplæring i hjemmesidearbeid. Leder i NSG, Ove Ommundsen innledet om den nye landbruksmeldinga og ei gruppe jobba videre med ei uttalelse. Kristine Schneede, FMMA orienterte om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler).

Årsmøtereferat