Etter at det ble funnet et stort antall dokumentert ulvedrepte reinkalver i reinbeitedistriktet i Engerdal innvilget Miljødirektoratet skadefellingsløyve på en ulv i området. Denne ble felt mandag ettermiddag. Les mere om saken på Østlendingen.

Statens Naturoppsyn har den siste tida tatt ut jerv på flere steder i Nord Østerdal. Blant annet ble ei tispe med to unger tatt ut i Stor Grytdalen. Les mere om saken på Sollia Nett.