Minner med dette alle om søknadsfristen for Rovviltskadeerstaningen 1 november.

Les mere om søknaden her.

Avslag på klager fra siste års erstatningsoppgjør kan sendes på e-post til utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit.