Første fordelingsrunde foregår torsdag 24. oktober kl. 08.00. Siste frist for bestilling er da onsdag 23/10 kl. 23:59. Det anbefales at bestillinga sjekkes før fristen.

Skal du ha 1 vær, skal denne nummeres som nr. 1 i feltet "Rangering". Reservene nummereres 1, 2, 3 osv. i feltet "Reserve". Skal du ha 3 værer, skal de nummeres 1, 2 og 3 i feltet "Rangering". Hvis det ikke legges inn reserver, kan det skje at du ikke får tildelt vær eller får en tilfeldig vær. Det bør legges inn 3 reserver og helst flere hvis du skal ha mer enn 1 vær.

Andre bestillingsrunde starter 24/10 kl. 10. Fordeling skjer søndag morgen.

Tredje bestillingsrunde starter 27/10 kl. 12. Fordeling skjer da stort sett fortløpende så da er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Værer som tildeles hentes snarlig da plassen må frigjøres til søyer som skal settes inn i de aktuelle besetningene.

 

Værringens bestillingsside