Torsdag 27/10

Avreise fra Rudshøgda kl.07.00 og stopp ved Minnesund der vi plukket opp resten av turfølget fra Feiring Sau og Geit. Totalt var vi 30 stk.

Første gardsbesøk var hos Arne Christoffer Sand, Lier i Buskerud med ca. 300 vinterfôra sau.

Vi så på driftsbygning som var kaldfjøs med talle, sorteringsanlegg og bruk av gjeterhund i praksis. Bygget kostet om lag kr 2.000.000,-.

Deretter fortsatte vi videre mot Sandnes med ankomst i kveldingen.

 

Fredag 28/10

Omvisning på Norturas anlegg på Forus med linjeklipping og slakting.

Etter lunsj fikk vi med Siri Haugland den ”nye” Ove Myklebust som guide resten av dagen.

Besøk i visningsfjøset til Herdis og Kjetil Ravndal, Ravndal i Gjesdal kommune,ca 130 vfs.

Langt smalt bygg til ca. 1,7 millioner med støtte fra Innovasjon Norge.

Deretter til nabogården tilhørende Anita og Erik Ravndal, ca. 250 vfs. Stålbygg med sandwichplater til ca. kr 2 millioner med betydelig egeninnsats og støtte fra Innovasjon Norge.

Vi rakk også innom visst nok Norges største purkenav på hjemveien denne dagen, mens en liten gruppe valgte å se innom en Texelbesetning ved Bryne. Sosialt samvær med middag på kvelden.

 

Lørdag 29/10

Besøk på Utstein Kloster på Mosterøy. Elin Schanke og Jone Gudmestad. Ca. 600 vfs. Benyttet 4 fjøs i lamminga. P.g.a. tilskudd ble åringer solgt til naboer som livdyr.

Besøk hos Jostein Eiane, Bru, ca. 300 vfs. Trebygg til 2,4 millioner kr med to kjørbare forbrett og rister i bingene. Innovasjon Norge hadde bidratt økonomisk.

Vår nye guide for resten av dagen var Torstein Tunheim, Jærtexelens far. Han viste oss gjennom kulturlandskapet på Høg-Jæren, og ned igjen til kystlandskapet. Tunheim viste oss Texellam og charolaisvær.

Besøk til Bernt S. Undheim, Vigrestad, ca. 400 vfs. Søyene var inne i to måneder i året. Hadde isolert fjøs med rister og kaldfjøs med talle.

 

Søndag 30/10

Besøk til Bjørnar Gjedrem, Bjerkreim, ca 120 vfs. og skal øke til 150 vfs. Stålhall med islandsfôrhekk. Pris kr 2.000.000,- med støtte fra Innovasjon Norge.

 

Artikkel på Feiring Sau og Geit si web-side

Bildeserie

Foto: Martin Opsal