FKT-prosjektet arrangerer i januar jervejaktkurs i utvalgte områder i samarbeid med NJFF og SNO. Områdene er valgt ut på bakgrunn av tapshistorikk, jervebestand, jaktresultat og samtaler med/ønsker fra fylkeslag i NJFF og beitenæring. For Hedmark sin del har vi vurdert at behovet er størst i grønn sone og særlig i nord-fylket. 

Nationen 10. desember 2012: Jegerne får ikke felt nok jerv

Hvordan bruke lokalkunnskapen til effektiv jakt på jerv?

Tid: Tirsdag 15.01.13 kl. 18-22
Sted: Grimsbu Turistsenter
Inngang: gratis. Enkel bevertning

Program:
- Jervens biologi og atferd
- Spor og sportegn
- Forvaltning og lovverk
- Bestandsstatus, registrering og rapportering
- Jakt på jerv

  • Bruk av bås
  • Åtejakt
  • Jakt med hund
  • Lagsjakt eller ensom jakt?

Bakgrunn:
Statistikken over utbetalt erstatning for sau drept av fredet rovvilt viser at jerven er det rovdyret som tar mest sau. Myndighetene legger opp til at jakt utført av vanlige jegere ved lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i forvaltningen av jervebestanden. Kunnskapen om jerv- og jervejakt har begynt å komme tilbake i takt med økningen i jervebestanden, men mange ekstraordinære uttak utført av SNO i de siste årene og bestander godt over vedtatte bestandsmål viser at man ligger litt etter med jakteffektiviteten. Dette ønsker vi å bidra til å endre på!

Derfor inviterer vi til kurskvelder om jervejakt hvor vi håper å inspirere flere til å prøve seg på denne spennende jaktformen!

Kom og få gode tips og råd fra erfarne jervejegere!

Øivind Løken
prosjektleder
FKT-prosjektet:

 

I samarbeid med SNO (Statens Naturoppsyn) og NJFF (Norges Jeger- og Fiskeforbund)