Spørsmål 1.

Hva heter retten som  dampes i ovnen over bjørkepinner og gjerne serveres som julemat ?

Spørsmål 2.

Hvor mange fylkeslag er det i Norsk Sau og Geit ?

Spørsmål 3.

Hvor lenge er det vanlig at ei geit går drektig ?

Spørsmål 4.

Hvem hadde tilhold under brua i eventyret om bukkene Bruse ?

Spørsmål 5.

Hva kalles nissen med rød lue og lusekofte som finnes på mange låver og fjøsloft og er mest aktiv i tida før jul ?

Spørsmål 6.

Hvor mange kommuner er det i Hedmark ?

Spørsmål 7.

Traktoren Gråtass er kjent for de fleste. Hvilket traktomerke er han egentlig ?

 

 

For å være med i trekningen om tre premier for hver spørsmålsrunde, må du ha tilknytning til et medlemsnummer i Hedmark Sau og Geit. Svar sendes  på e-post til sekr.hedmark@sauoggeit.no .

Husk navn/adresse på deltaker, alder, medlemsnummer og svar på spørsmålene.

Merk e-posten med" Julequiz 2".