Sted Dato Kontakt Dommer sekretær
Ringsaker 17.09 kl.10.00 P.J.Nesthun Svare/Hjelstuen/Sletli Aarskog
Solør 21.09 kl 17.00 K.Eierholen Knutsen Linholdt
Løten)Vang 24.09 kl 10.00 Ø.Knutsen Opsahl Linholdt
Os 24.09 kl 10.00 K.Horten Skramstad Hårdnes
Stange 26.09 kl 17.00 M.Mostue Knutsen Linholdt
Kvikne 28.09 kl 10.00 O.J.Skogstad Nessa/Aastveit Hårdnes
Folldal 02.10.kl 11.00 I.Eide Aastveit/Nessa Hårdnes
Tolga 03.10.kl 10.00 H.Urset Knutsen/Skramstad Hårdnes
Alvdal 03.10 kl 14.00

avd 24 B.Steihaug

avd 25 T.Hårdnes

Skramstad/Knutsen Hårdnes
Rendalen 03.10 kl 18.00 H.G.Søberg Knutsen/Skramstad Hårdnes

Avlsutvalget i Hedmark
Magne Horten
leder