Tolga og Os

 • Lørdag 12/9 kl. 10.00 i Tolga sentrum
 • Leder av kåringa: Tolga Sau og Geit v/ Jon Iver Jordet tlf. 90642564
 • Dommere: Thor Christian Aastveit og Øystein Knutsen
 • Dataoperatør: Tormod Skramstad

 

Rendalen

 • Fredag 18/9 kl. 17.00 hos Bjørn Halvor Granrud tlf. 97774916
 • Leder av kåringa: Rendalen Sau og Geit v/ Bjørn Halvor Granrud
 • Dommere: Tormod Skramstad
 • Dataoperatør: Tormod Skramstad

 

Løten og Vang

 • Lørdag 19/9 kl. 10.00 hos Øystein Knutsen
 • Leder av kåringa: Værringavdeling 21 v/ Øystein Knutsen tlf. 4813026
 • Dommere: Øystein Knutsen og Ingeborg H. Hellem
 • Dataoperatør: Per Lindholt

 

Tynset og Kvikne

 • Mandag 21/9 kl. 10.00 hos Odd Jarle Skogstad og kl. 15.00 hos Egil Vangen
 • Leder av kåringa: Værringavdeling 29 v/ Odd Jarle Skogstad tlf. 99248160
 • Dommer: Thor Christian Aastveit
 • Dataoperatør: Toril Hårdnes

 

Alvdal

 • Tirsdag 22/9 kl. 09.00 på Storsteigen
 • Leder av kåringa: Alvdal Sau og Geit v/Olav Strypet tlf. 95032265
 • Dommere: Anders Svare
 • Dataoperatør: Toril Hårdnes

 

Ringsaker

 • Lørdag 26/9 kl. 09.00 hos Rina og Ole Kristian Krogsrud
 • Leder av kåringa: Ringsaker Sau og Geit v/Per Joar Nesthun tlf. 94813362
 • Dommere: Øystein Knutsen og Ingeborg H. Hellem
 • Dataoperatør: Jan Aarskog

 

Folldal

 • Mandag 28/9 kl. 10.00 hos Ingar Eide
 • Leder av kåringa: Værringavdeling 35 v/ Ingar Eide tlf. 97977090
 • Dommere: Øystein Knutsen og Martin Opsal
 • Dataoperatør: Per Lindholt

 

Stange

 • Muligens gardskåring, Øystein og Ingeborg organiserer det.

 

Det spesielle i år er at vi må ta forholdsregler i forbindelse med koronasituasjonen. NSG har kommet med anbefalinger angående kåringen i høst. For å unngå minst mulig kontakt med dommerne ønsker vi at en og samme person hjelper til hos alle utstillerne på kåringsdagen. Husk å notere navn på alle som er tilstede på kåringene. Lykke til med kåringssesongen.

Generell info om kåring og kåringsinnmelding her

Innmelding til kåring her

 

Med hilsen

Avlsutvalget i Hedmark Sau og Geit

v/leder

Magne Horten