I tillegg til rasene norsk kvit sau og spælsau, som det er ringavl på, vil det forhåpentligvis bli stilt lam av raser som pelssau, gammelnorsk spæl, farga spæl, suffolk, blæset sau og ulike kjøttraser.

Kåringsregelverket for de ulike kåringstypene og rasene kan du finne her

Komplett oversikt over kåringene, tidspunkt, dommere og ansvarlige finner du her

Informasjon om kåringsnummerserien finner du her