Oppsett av kåringssjå for værlam i Hedmark høsten 2015

 

 

Sted

 

Dato

 Kontaktperson

 Dommere

Ansvarlig pc-kåring

Ringsaker

Lørdag 19.09

  Kl 10.00

 Avdeling 28,

 Martin Opsal

 Anders Svare

 Hans Hjelstuen

Jan Aarskog

 

Os

Lørdag 19.09

  Kl 10.00

 Os Sau og Geit

 Kjell Horten

 Ole Jakob Akre

 Tormod E. Skramstad

Toril Hårdnes

 

Stange

Onsdag 23.09

   Kl 17.00

 Romedal og Stange

 Sau og Geit

 Martin Mostue

 Øystein Knutsen

Per Lindholt

Løten/Vang

Lørdag 26.09

   Kl 10.00

 Avdeling 21,

 Øystein Knutsen

 Martin Opsal

 

Per Lindholt

Rendalen

Mandag 28.9

   Kl 17.00

 Rendalen Sau og Geit

 Helge Gunnar Søberg

 Ole Jakob Akre

Toril Hårdnes

Tolga

Torsdag 1.10

   Kl 10.00

 Avdeling 26

 Nils Eide

 Ole Jakob Akre

 Tormod E. Skramstad

Toril Hårdnes

Alvdal

Torsdag 1.10

   Kl 14.00

 Avdeling 24,

 Birger Steihaug

 Avdeling 25,

 Toril Hårdnes

 Ole Jakob Akre

 Tormod E. Skramstad

Toril Hårdnes

Kvikne

Fredag 2.10

   Kl 10.00

 Avdeling 29,

 Odd J. Skogstad

 Øystein Knutsen

 

Toril Hårdnes

Folldal

Lørdag 3.10

   KL.10.00

 Avdeling 35,

 Ingar Eide

 Thor Aastveit

 Asbjørn Nessa

 

Toril Hårdnes

 

 

 

Med hilsen

Avlsutvalget i Hedmark

Magne Horten

leder